ACE Instrumenten

Instrumenten

Ontwerpstappen en stuurvariabelen zijn voorzien van instrumenten waarmee je de optocht kunt organiseren.  Alles is erop gericht, de binding van deelnemers aan het proces en de uitkomsten te optimaliseren.

Een greep:ACE-doelen 2 72

Zeef, Bermudadriehoek, quick scan, matrix van invloed en initiatief, dynamische scenario’s, het ontbinden van standpunten in factoren, de conflictpiramide, omgaan met weerstand en met persoonlijke voorkeuren, jezelf inzetten als instrument, participatie van belangstellenden en belanghebbenden, omgaan met macht, de constructie van hoogwaardige besluiten, verhalen en frames, spelen met causaliteit en morele oordelen.

Besturen van complexe vraagstukken met procesmanagement