ACE Ontwerp

Ontwerpen met ACE
Arrangeren

is de eerste stap in het procesontwerp en bestaat uit drie substappen:ACE arrangeren 72

  1. Het bepalen van het speelveld: waar gaat het proces over en waar gaat het niet over?
  2. Het plaatsen van spelers op het speelveld: wie doen er in deze ronde mee en wie (nog) niet?
  3. Het afspreken van spelregels, waaronder: er is een level playing field, intekenen is meedoen en koppelingen geven winst.

Hiermee richt je een tijdelijke ruimte in, waarin het proces zich gedurende ten minste een ronde afspeelt.

Combineren

heeft als substappen:ACE combineren 72

  1. Divergeren – het produceren van variatie in oplossingsrichtingen, hypothesen, mogelijkheden.
  2. Exploreren – het verkennen van mogelijke effecten en resultaten van wat onder 1. is geproduceerd.
  3. Convergeren – het afstrepen van de mogelijkheden tot een of meer kansrijke opties.

De resultante is een slimme combinatie van belangen, behoeften en randvoorwaarden van procesdeelnemers. Daardoor maakt ze goede kans op draagvlak en draagkracht.

Effectueren

is de derde ontwerpstap en dient om de uitkomsten van de twee voorgaande stappen te borgen en benutten. Ook dit is een drieslag:ACE effectueren 72

  1. Het vastleggen van uitkomsten.
  2. Zorgen dat procesdeelnemers hun organisatie of achterban laten besluiten over die vastlegging.
  3. En die besluiten monitoren, opvolgen en evalueren.

De kern van ACE is het produceren van draagvlak en draagkracht voor doelen en resultaten. In deze derde stap oogst je die.

Besturen van complexe vraagstukken met procesmanagement