Boek

De kern van het boek

Procesdeelnemers ervaren de omstandigheden waarin zij op elkaar zijn aangewezen vaak als onzeker, instabiel en onoverzichtelijk. Dat belemmert de effectiviteit van de samenwerking.ACE 72 2.0

In Draagvlak en draagkracht ontvouwen we daarom ACE. Dat is een gestructureerde aanpak voor procesmanagement. Procesdeelnemers kunnen daarmee hun samenwerking verbeteren, zodat draagvlak en draagkracht ontstaan voor wat zij willen bereiken. Het boek bestaat uit vier delen. Ervaringen van procesmanagers uit de publieke en private sector plaatsen accenten bij de inhoud.

Deel 1: Opmaat

Hier plaatsen we procesmanagement naast alternatieve vormen van samenwerking, zoals project- en programmamanagement. We schetsen hoe maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op procesmanagement. We vergelijken ACE met andere methoden van procesmanagement en laten zien, voor welke soorten opgaven ACE geschikt is: ideeontwikkeling, het obstakelvrij maken van klussen en het organiseren van complexe besluiten.

Deel 2: Ontwerpen

De procesopdracht geeft een eerste begrenzing van kansen, risico’s en mogelijkheden. We behandelen hoe je een procesopdracht kunt optimaliseren. Daarna pellen we de ontwerpstappen van ACE af: Arrangeren, Combineren en Effectueren.

Deel 3: Sturen

In ACE gebruiken we zes stuurvariabelen. Die helpen om voortgang in het proces te houden en de optocht van deelnemers tot resultaat te brengen. De binding die procesdeelnemers ervaren aan het proces en zijn uitkomsten, verstevigt het draagvlak en de draagkracht. We behandelen hoe je die binding kunt vergroten. Daarnaast gaan we in op de vraag, hoe je de werking van macht kunt herkennen, beïnvloeden en gebruiken.

Deel 4: Procesmanagement als professionele opgave

Hierin belichten we rol, competenties en metaregels voor de professionele procesmanager. We laten zien waarom het vak baat heeft bij actieve praktijkgemeenschappen, en we ronden af met het zoeken naar de gulden middenweg in een aantal dilemma’s die herkenbaar zijn voor iedereen die met procesmanagement te maken heeft.

 

Besturen van complexe vraagstukken met procesmanagement