H.10 Macht

Uit hoofdstuk 10: Macht

 

10.4 Macht en het procesnetwerk

“(…) Onder de macht om een procesnetwerk in te richten verstaan we het vermogen van procesdeelnemers om spelers op het speelveld te plaatsen en ze spelregels mee te geven. Wie mag voor de start van een ronde aanschuiven en wie niet? Wie kan of moet wachten tot een volgende ronde? Wie mag of zal nooit deelnemen? Waar lopen de contouren van het speelveld? En welke spelregels spreken we, naast de basisset, nog meer af? De antwoorden op deze vragen zijn niet vrijblijvend – want met de in- of uitsluiting van de ene of andere persoon of partij worden ook diens netwerken in- of uitgesloten. De begrenzing van het speelveld is medebepalend voor de diversiteit in oplossingsrichtingen en de spelregels zijn er om de kans op uitkomsten te optimaliseren. (…)”

Meer lezen van hoofdstuk 10?

Besturen van complexe vraagstukken met procesmanagement