H.4 De procesopdracht

Uit hoofdstuk 4: De procesopdracht

 

4.2 Optimaliseren van de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

“(…) Hoe verkoop ik wat ik doe? Wie zich professioneel met procemanagement bezighoudt komt vroeg of laat voor die vraag te staan. Soms letterlijk: hoe zorg ik ervoor dat ik betaald krijg voor mijn procesmanagende activiteiten? En soms figuurlijk: hoe zorg ik ervoor dat anderen mijn werk herkennen en erkennen als een effectieve en zinvolle bijdrage aan de aanpak van een vraagstuk? (…) Hoe leg je uit dat het de moeite waard is om tijd te investeren in een probleemverkenning? Dat het probleem verdiepen en verrijken alleen maar een paradoxale ingreep lijkt en de kans op een oplossing juist vergroot? (…)”

Meer lezen van hoofdstuk 4?

Besturen van complexe vraagstukken met procesmanagement