Producten

Praktijk

Draagvlak en draagkracht is onze bijdrage aan de ontwikkeling van het vak van procesmanagement. Het boek en de procesaanpak ACE hebben we gebaseerd op een praktijk van zelf doen en opleiden. Ook ons aanbod aan procesmanagement is tweeërlei: toepassen én overdragen.

Toepassen

Wij zijn ervaren in het toepassen van procesmanagement – ACE – op deze onderwerpen:

  • Organisatieontwikkeling
  • Strategieontwikkeling
  • Vlottrekken van vastgelopen klussen
  • Creëren van nieuwe perspectieven met klanten
  • Brengen van focus in organisaties
  • Faciliteren van complexe samenwerkingsconstructies
Overdragen

Hoe dragen wij procesmanagement – ACE – over?

  • In interactieve colleges en korte workshops over specifieke thema’s
  • In korte cursussen voor wie aan een kennismaking met processen en procesmanagement genoeg heeft
  • In trainingen voor wie processen wil kunnen beïnvloeden
  • En in leergangen voor wie zijn vermogen om processen te besturen wil verdiepen

Zowel voor het toepassen als overdragen geldt: oplossingen zijn altijd maatwerk, in overleg met opdrachtgever en deelnemers.

Besturen van complexe vraagstukken met procesmanagement